wtorek, 7 marca 2017

Płaszcz chwały

Ministerstwo Obrony Narodowej wydało antologię wierszy o Żołnierzach Wyklętych, w której znalazło się pięć moich utworów.Tytuł antologii ułożonej i opatrzonej wstępem przez Mariusza Soleckiego kojarzy się ze słynną frazą z „Gron gniewu” Johna Steinbecka, ale bezpośrednio nawiązuje do zakończenia anonimowego tekstu z 1946 roku: „O Boże, chciałbym zapytać Ciebie,/ Jakich Polaków najwięcej w niebie?/ (głos z góry) Płaszczem mej chwały, blaskiem okryci/ Są tutaj wszyscy polscy bandyci”.

Oprócz moich wierszy: „Czarna legenda”, „Wyklejanka”, „We śnie”, „Łupaszko przed sądem” i „Baptysterium”, w antologii znalazły się utwory m.in. Kazimierza Wierzyńskiego, Zbigniewa Herberta, Leszka Elektorowicza, Przemysława Dakowicza, ks. Jerzego Szymika i Aleksandra Rybczyńskiego.Książka wydana z okazji tegorocznego Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych liczy 90 stron, ma twardą oprawę i jest rozprowadzana przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej.