poniedziałek, 22 grudnia 2014

Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami...