sobota, 29 sierpnia 2015

Trwa zbiórka środków na Nagrodę Rejtana dla Jarosława Marka RymkiewiczaNAGRODA REJTANA - DAR WOLNYCH POLAKÓW

I gdy wszystko przemocy gotuje owację,
On woła: „Nie pozwalam!”. I to on ma rację.

(Jan Lechoń, Rejtan)

Nagroda Rejtana została ustanowiona w 2015 roku przez Fundację Obrony Wolności Słowa i jest wyrazem wdzięczności narodu polskiego, dla wybitnych twórców kultury, ludzi nauki i działaczy społecznych, którzy swoją pracą, wiedzą i postawą obywatelską przyczyniają się do ocalenia ideałów polskości w życiu publicznym. Prezesem Fundacji Obrony Wolności Słowa jest Krzysztof Wyszkowski.

Kapituła w składzie: prof. Zdzisław Krasnodębski, prof. Andrzej Nowak, Wojciech Wencel, prof. Andrzej Zybertowicz, postanowiła przyznać Nagrodę Rejtana za rok 2015 Jarosławowi Markowi Rymkiewiczowi, którego integralna postawa, zwłaszcza po tragedii smoleńskiej, ożywiła romantyczną figurę wieszcza narodowego, przywracając tysiącom Polaków godność i dumę.

Od początku III RP Jarosław Marek Rymkiewicz przełamuje dominującą w życiu publicznym „pedagogikę wstydu”. Polskość jest dla niego fundamentalnym doświadczeniem wolności, dającym poczucie szczęścia. W porywających esejach autor „Samuela Zborowskiego” ukazuje wspaniałość i ciągłość polskiej historii, odbudowując wspólnotową tożsamość, rozbitą przez komunistyczną i postkomunistyczną propagandę. W komentarzach do bieżących wydarzeń przenikliwie analizuje genezę i mechanizmy działania współczesnego systemu kłamstwa. Za swoją bezkompromisowość w głoszeniu prawdy Poeta wielokrotnie płacił wysoką cenę, m.in. padł ofiarą procesu politycznego, wytoczonego przez spółkę Agora.

Nagroda Rejtana zostanie uroczyście wręczona Laureatowi jesienią 2015 roku. Zgodnie z jej wspólnotowym charakterem środki finansowe są pozyskiwane drogą zbiórki publicznej. Wpłaty prosimy kierować na rachunek:

ING Bank 47105017641000009030397054

Fundacja Obrony Wolności Słowa,
ul. Władysława Andersa 12/5
81–831 SOPOT
Strona internetowa Fundacji