poniedziałek, 14 października 2013

Nie ma polskości bez „Pana Tadeusza”!

Towarzystwo Patriotyczne - Fundacja Jana Pietrzaka - wzywa na wiec w obronie poezji przed barbarzyńcami.

Wiec odbędzie się w czwartek 17 października przy pomniku Adama Mickiewicza na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Początek o godz. 15.00.

Udział zapowiedzieli poeci, m.in. Leszek Długosz, Jarosław Marek Rymkiewicz, Wojciech Wencel, oraz aktorzy, m.in. Anna Chodakowska, Halina Łabonarska, Jerzy Zelnik.