sobota, 19 października 2013

Wiec poetów pod pomnikiem Adama Mickiewicza