wtorek, 29 czerwca 2010

Wiersze w miesięczniku „Host”
Ukazujący się w Brnie miesięcznik literacki „Host” (nr 4/2010) opublikował sześć moich wierszy z tomu „Podziemne motyle”. Autorem przekładu na język czeski jest Jaroslav Šubrt.