środa, 30 czerwca 2010

Vysočina - moja druga ojczyzna

W dniach 25-28 czerwca wziąłem udział w VII. Vránowskich Spotkaniach w Samotni pod Szafranicą – imprezie organizowanej cyklicznie przez poetę Miloša Doležala i jego żonę Janę Frankovą Doležalovą na Wyżynie Czesko-Morawskiej. W tegorocznych Spotkaniach wzięło udział blisko stu pisarzy, malarzy, filozofów, twórców teatralnych, muzyków, fotografików, redaktorów czasopism, wydawców i regionalistów.

Od lewej: Artur Nowaczewski, Jakub Sejkora (lider grupy Pláče Kočka), Miloš Doležal, Jiří Bašta (malarz, rzeźbiarz, autor instalacji)

Pod starou lípou v zetlelé zahradě...Przy wystawie fotografii ze spektaklu Podšafranickiego Nezávislégo Divadla

Z muzykiem Vladimírem Herákiem

Wspólne spotkanie autorskie z Arturem Nowaczewskim. Wiersze czyta Jana Franková Doležalova

Tłumacz polskiej literatury i redaktor czasopisma „Katolický Týdeník” Jaroslav Šubrt

Z Arturem Nowaczewskim i Josefem Mlejnkiem, poetą i krytykiem literackim, znawcą poezji Bohuslava Reynka