niedziela, 16 grudnia 2012

13 grudnia we Włocławku

W miniony czwartek byłem gościem Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza.

W ramach XI Dni Kultury Chrześcijańskiej, odbywających się pod hasłem "Wolność dana i zadana", wziąłem udział w dwóch spotkaniach: z młodzieżą przedmaturalną w auli Wyższego Seminarium Duchownego oraz z szerszą publicznością w auli szkolnej. W rocznicę wprowadzenia stanu wojennego stanąłem na tamie, w miejscu związanym z męczeńską śmiercią bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Wizyta we Włocławku była dla mnie również okazją do inspirujących rozmów z ks. bp. Wiesławem Meringiem, współuczestnikiem programu literacko-artystycznego, malarzem Piotrem Będkowskim i wieloma innymi osobami. Za gościnność serdecznie dziękuję organizatorom, szczególnie p. Sławomirze Lewandowskiej, a także dyrekcji szkoły: p. Katarzynie Zarzeckiej i ks. Jackowi Kędzierskiemu.

Relacja i fotoreportaż na stronach szkoły


fot. Aleksandra Różańska