niedziela, 28 listopada 2010

Modlitwa, która wyzwala

Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!
(Łk 22, 42)

A wszakże niech się stanie nie nasza wola, ale Twoja.
(Adam Mickiewicz, "Modlitwa pielgrzyma")

Niech się dzieje wola Twoja, a nie moja.
(modlitwa AA)