niedziela, 17 czerwca 2012

Piękny dzień w Opinogórze

Otwarci ludzie, rozmowy o poezji i historii, pamiątki po Zygmuncie Krasińskim...

Spotkanie poprowadziła dr Teresa Kaczorowska, pisarka, reporterka, poetka, autorka książek
m.in. o losach polskiej emigracji ("Dwunastu na trzynastego. Emigranci stanu wojennego"),
prezes Związu Literatów na Mazowszu.Tadeusz Witkowski - dr slawistyki, wykładowca w Saint Mary's College w Orchard Lake,
działacz Kongresu Polonii Amerykańskiej, w stanie wojennym represjonowany
za udział w protestach przeciwko projektowi wprowadzenia do konstytucji zapisu
o sojuszu ze Związkiem Radzieckim.Po spotkaniu. Od lewej: Tadeusz Witkowski, Teresa Kaczorowska, autor bloga,
Krzysztof Turowiecki.


fot. (c) Zofia Turowiecka