środa, 22 lutego 2012

Czterdzieste urodziny w Barlinku i Dębnie

Prywatny jubileusz świętowałem z żołnierzami wyklętymi, przyjaciółmi z Klubu „Gazety Polskiej” i Civitas Christiana, czytelnikami i młodzieżą.

15 lutego gościłem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morrro w Barlinku. Wspólnie z p. Bernardą Korycko,
przewodniczącą szczecińskiego oddziału Civitas Christiana, miałem zaszczyt symbolicznie
otworzyć wystawę upamiętniającą Operację Ostra Brama 1944 i Żołnierzy Wyklętych.
Podczas uroczystości czytałem wiersze z tomu "De profundis".
Przyjaciele z Barlinka mianowali mnie honorowym członkiem miejscowego
Klubu "Gazety Polskiej", który zawiązał się po mojej ubiegłorocznej wizycie
w tym mieście.
Podpisałem kilkadziesiąt książek.
16 lutego odbylo się moje spotkanie autorskie w Dębnie...
...podczas którego niespodziewanie odśpiewano mi "Sto lat"
i wniesiono wspaniały tort z dedykacją!
W Barlinku i Dębnie wziąłem również udział w spotkaniach
z młodzieżą gimnazjalną i uczniami liceum.
Serdeczne podziękowania za wspaniałe przyjęcie zechcą przyjąć:
Krzysztof Komorowski (przewodniczący; na zdjęciu) oraz członkowie Klubu "Gazety Polskiej"
w Barlinku, Stanisław Grabowski z Małżonką (Mostkowo), ks. Jerzy Brocławik (proboszcz
parafii św. Wojciecha BM w Barlinku), Ryszard Syroka (dyrektor Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro w Barlinku),
Barbara Kornaś (dyrektor Gimnazjum Publicznego im. A. Fiedlera w Dębnie),
Joanna Różyńska (dyrektor Przedszkola nr 1 w Dębnie), Danuta Patkowska
(radna powiatu myśliborskiego), Aniela Kołodziej (przewodnicząca Stowarzyszenia
Przyjaciół Dębna), Bernarda Korycko (na zdjęciu) i pozostali przedstawiciele
Civitas Christiana ze Szczecina oraz uczestnicy wszystkich spotkań w Barlinku i Dębnie.