poniedziałek, 6 grudnia 2010

Testament (II)

"Czemóż to o tym pisać nie chcecie, panowie?"
(fragment)


JAN LECHOŃ

Gdzieś nam drogę wskazują! Idźmy tam za niemi!
Jak Dante z Wirgilim schodźmy do podziemi
Słuchać jęków w ciemnościach, gdzie się rozum traci,
Śród murów, obryzganych przez krew naszych braci,
Przez które zda się jeszcze wołają do siebie,
Idźmy szukać tych kości, których nikt nie grzebie.

O grobach zatopionych w pustynię ogromną,
Jeżeli nawet wszyscy na świecie zapomną,
Gdyby żadna ich pamięć ludzka nie dostrzegła,
Ty jedna nie zapomnij - pieśni niepodległa!

(z tomu "Aria z kurantem", 1945)