poniedziałek, 4 kwietnia 2011

Apel Społecznego Komitetu Obchodów Pierwszej Rocznicy Katastrofy w Smoleńsku

10 kwietnia 2010 pod Smoleńskiem wydarzyła się jedna z największych tragedii w historii Państwa Polskiego. W katastrofie lotniczej delegacji udającej się z narodową misją do Katynia zginęło 96 osób tworzących elitę narodu: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński z Małżonką Marią Kaczyńską z Mackiewiczów, Prezydent Ryszard Kaczorowski, parlamentarzyści, duchowni, dowódcy wojska, liderzy środowisk patriotycznych, załoga samolotu.

W pierwszą rocznicę tego wydarzenia Polacy znów, jak przed rokiem, pragną się zjednoczyć, by wspólnie oddać hołd ofiarom katastrofy. Jako reprezentanci grup społecznych, biorących udział obchodach, apelujemy o godne uczczenie tej rocznicy – w duchu szacunku dla prawdy, z zachowaniem odpowiedzialności, spokoju i powagi.

Dając świadectwo pamięci o zmarłych, wyrażamy solidarność żywych. Niech na nowo połączy nas wspólnota bólu i żałoby, ale również siły i nadziei, których źródłem jest głębokie, duchowe przeżycie narodowego dramatu.

Główne obchody pierwszej rocznicy katastrofy smoleńskiej odbędą się 10 kwietnia 2011 roku w Warszawie. W hołdzie Ofiarom przynieśmy na Krakowskie Przedmieście kwiaty i znicze.

Ponadto wszystkich ludzi dobrej woli, niezależnie od ich miejsca pobytu, wzywamy:

- wywieśmy flagi narodowe i zapalmy świece w oknach,
- niech w dniu rocznicy o godzinie 8:41 Polska zatrzyma się na minutę, a klaksony samochodów zasygnalizują nasz ból i pamięć.

Pragniemy, aby te znaki pamięci i solidarności stały się tradycją kolejnych rocznic katastrofy smoleńskiej.

Bądźmy 10 kwietnia w Warszawie.

Tekst apelu z listą sygnatariuszy